# เรื่อง ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ไฟล์1 ไฟล์2
2 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง กำหนดการเปิด ภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไฟล์1
3 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทาชินีมุกดาหาร เรื่อง การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไฟล์1
4 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งรับ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗) นายทศพล สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์1
5 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไฟล์1
6 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไฟล์1
7 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไฟล์1
8 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ไฟล์1
9 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไฟล์1
10 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ไฟล์1
11 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง การปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 และดำเนินการสอนชดเชย โดยการเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ออกไป 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ไฟล์1
12 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - เมษายน 2567 👉สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ 👉ลิงค์คู่มือการสมัครนักเรียน : ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครนักเรียน ไฟล์1
13 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ไฟล์1
14 ประกาศวิทยาลัย ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ไฟล์1
15 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ลงชื่อได้ที่ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่20-24 พฤศจิกายน 2566 ไฟล์1
16 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ไฟล์1
17 แจ้งกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.มุกดาหาร ไฟล์1
18 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัย กับ ASSIST ไฟล์1