# ภาพตัวอย่าง หัวข้อ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
[ โพสต์: 17 ก.ค.2567,08:49 น. อ่าน: 27 ครั้ง ]

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้นำบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าซ้อมรับมอบปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 7 ก.ค.2567,12:42 น. อ่าน: 442 ครั้ง ]

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบการประเมินปีการศึกษา 2566 โดย นายทศพล สุวรรณไตรย์ ได้มอบตราสุขาดี มีความสุข ให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
[ โพสต์: 7 ก.ค.2567,12:30 น. อ่าน: 312 ครั้ง ]

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ในอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 7 ก.ค.2567,12:07 น. อ่าน: 309 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 7 ก.ค.2567,11:55 น. อ่าน: 1453 ครั้ง ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 7 ก.ค.2567,11:51 น. อ่าน: 209 ครั้ง ]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีพุทธศักราช 2567
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,12:36 น. อ่าน: 271 ครั้ง ]

โครงการ กิจกรรมอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,12:01 น. อ่าน: 553 ครั้ง ]

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,11:52 น. อ่าน: 206 ครั้ง ]

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมี นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหาร วิลเลจวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,11:45 น. อ่าน: 210 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,11:32 น. อ่าน: 206 ครั้ง ]

สาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้บริการลงทะเบียน Health ID (ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล) โดยมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมการลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาช
[ โพสต์: 1 ก.ค.2567,11:21 น. อ่าน: 200 ครั้ง ]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 22 มิ.ย.2567,03:29 น. อ่าน: 236 ครั้ง ]

ต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นำโดย นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร และครู ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 19 มิ.ย.2567,11:40 น. อ่าน: 1068 ครั้ง ]

บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ในการเข้าแนะแนวหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
[ โพสต์: 19 มิ.ย.2567,11:32 น. อ่าน: 228 ครั้ง ]

ร่วมงาน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2567
[ โพสต์: 19 มิ.ย.2567,11:19 น. อ่าน: 249 ครั้ง ]

ธรรมนาวา "วัง" "หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4
[ โพสต์: 10 มิ.ย.2567,11:47 น. อ่าน: 288 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกสร้างงานสร้างอาชีพการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร Open house จากธัญญะสู่มุกดาหาร โดยมี โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
[ โพสต์: 10 มิ.ย.2567,11:41 น. อ่าน: 247 ครั้ง ]

เข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 3 มิ.ย.2567,11:51 น. อ่าน: 243 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครู และนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่ ในโครงการเปิดโลกสร้างงาน สร้างอาชีพ การจัดการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร Open house จากธัญญะสู่มุกดาหาร ณ วิทยาเขตแบบนวัตกรรมใหม่
[ โพสต์: 3 มิ.ย.2567,10:56 น. อ่าน: 1553 ครั้ง ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2568-2572 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567-1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 3 มิ.ย.2567,10:42 น. อ่าน: 253 ครั้ง ]

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
[ โพสต์: 1 มิ.ย.2567,11:58 น. อ่าน: 262 ครั้ง ]

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 29 พ.ค.2567,20:30 น. อ่าน: 261 ครั้ง ]

โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับศีลรับพร มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
[ โพสต์: 23 พ.ค.2567,09:07 น. อ่าน: 1292 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 20 พ.ค.2567,12:26 น. อ่าน: 932 ครั้ง ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ภาคสมทบ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
[ โพสต์: 20 พ.ค.2567,12:16 น. อ่าน: 848 ครั้ง ]

ประชุมผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี คณะผู้บริหารในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 20 พ.ค.2567,12:09 น. อ่าน: 431 ครั้ง ]

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย นายทศพล สุวรรณไตรย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 17 พ.ค.2567,06:44 น. อ่าน: 751 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเท
[ โพสต์: 2 พ.ค.2567,20:17 น. อ่าน: 1506 ครั้ง ]

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Smart Classroom
[ โพสต์: 1 พ.ค.2567,18:36 น. อ่าน: 741 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 1 พ.ค.2567,18:31 น. อ่าน: 529 ครั้ง ]

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ สะหวันนะเขต สปป.ลาว นำโดย ท่านสุกสะหวัด ไคยะลาด ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ท่านกองแพง สุลิยะมาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และท่านถาวอน พนนวนสี ในการเข้าเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 1 พ.ค.2567,18:25 น. อ่าน: 536 ครั้ง ]

ขอแสดงความยินดี นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566
[ โพสต์: 30 เม.ย.2567,09:44 น. อ่าน: 2233 ครั้ง ]

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช โดยเข้าศึกษาดูงาน Excellent Center ของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 30 เม.ย.2567,09:36 น. อ่าน: 543 ครั้ง ]

25 เมษายน 2567 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
[ โพสต์: 25 เม.ย.2567,10:12 น. อ่าน: 566 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินกลั่นกรอง สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
[ โพสต์: 22 เม.ย.2567,12:32 น. อ่าน: 562 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 18 เม.ย.2567,18:56 น. อ่าน: 569 ครั้ง ]

โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567 Fix It Center ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2567
[ โพสต์: 18 เม.ย.2567,10:20 น. อ่าน: 678 ครั้ง ]

นางธิติมา โรจน์วชิราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ให้การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ร่วมด้วยช่วยประชาชน fix it center อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ปี
[ โพสต์: 15 เม.ย.2567,08:44 น. อ่าน: 903 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 13 เม.ย.2567,19:09 น. อ่าน: 584 ครั้ง ]

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการโดยมีครูและนักเรียน ร่วมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยปร
[ โพสต์: 13 เม.ย.2567,19:00 น. อ่าน: 1108 ครั้ง ]

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 18 เม.ย.2567,10:38 น. อ่าน: 615 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 7 เม.ย.2567,09:22 น. อ่าน: 1322 ครั้ง ]

วันที่ 22 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด
[ โพสต์: 22 มี.ค.2567,14:24 น. อ่าน: 661 ครั้ง ]

วันที่ 21 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 มี.ค.2567,06:35 น. อ่าน: 754 ครั้ง ]

ส่งนักเรียนระดับ ปวช.2 ขึ้นรถที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด จำนวน 36 คน
[ โพสต์: 16 มี.ค.2567,08:41 น. อ่าน: 690 ครั้ง ]

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก บริษัท สะหวัน แปซิฟิกกา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ บริษัท Coilcraft Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
[ โพสต์: 16 มี.ค.2567,08:12 น. อ่าน: 684 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
[ โพสต์: 9 มี.ค.2567,10:05 น. อ่าน: 658 ครั้ง ]

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับและขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
[ โพสต์: 9 มี.ค.2567,09:56 น. อ่าน: 4017 ครั้ง ]

การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี นางสาววิภาวี แสงธนู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู ในอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง Smart Classroom
[ โพสต์: 9 มี.ค.2567,09:29 น. อ่าน: 606 ครั้ง ]

โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 1 มี.ค.2567,09:10 น. อ่าน: 620 ครั้ง ]

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการประเมิน จากนั้น นายนิทิศ ทิพนี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
[ โพสต์: 9 มี.ค.2567,09:18 น. อ่าน: 572 ครั้ง ]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี การติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยมี นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวม
[ โพสต์: 26 ก.พ.2567,19:03 น. อ่าน: 558 ครั้ง ]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่นชม ยกย่อง นายทึก แสนโสม พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นบุคคลต้นแบบ Smart Driver “ขับรถดี มีวินัย ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน
[ โพสต์: 25 ก.พ.2567,19:45 น. อ่าน: 629 ครั้ง ]

โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์
[ โพสต์: 25 ก.พ.2567,19:22 น. อ่าน: 601 ครั้ง ]

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,19:27 น. อ่าน: 653 ครั้ง ]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,18:58 น. อ่าน: 2523 ครั้ง ]

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ และประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ ภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า
[ โพสต์: 22 ก.พ.2567,18:48 น. อ่าน: 638 ครั้ง ]

ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:25 น. อ่าน: 668 ครั้ง ]

เข้ารับการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญฯ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:13 น. อ่าน: 670 ครั้ง ]

ต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางในการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,20:05 น. อ่าน: 1126 ครั้ง ]

ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,19:59 น. อ่าน: 630 ครั้ง ]

เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี
[ โพสต์: 18 ก.พ.2567,08:54 น. อ่าน: 673 ครั้ง ]

ต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้ารายงานตัว และมอบตัว รอบโควตาและโควตาภายใน ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 8 ก.พ.2567,07:10 น. อ่าน: 691 ครั้ง ]

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 8 ก.พ.2567,06:57 น. อ่าน: 1801 ครั้ง ]

วันที่ 30 มกราคม 2567 การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 7 แห่ง
[ โพสต์: 31 ม.ค.2567,07:08 น. อ่าน: 715 ครั้ง ]

วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดสมรรถนะวิชาชีพ
[ โพสต์: 31 ม.ค.2567,06:51 น. อ่าน: 432055 ครั้ง ]

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 30 ม.ค.2567,06:40 น. อ่าน: 1601 ครั้ง ]

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 28 ม.ค.2567,14:02 น. อ่าน: 895 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2557 (รอบที่ 1)
[ โพสต์: 26 ม.ค.2567,08:30 น. อ่าน: 974 ครั้ง ]

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ณ ห้องประลองยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
[ โพสต์: 24 ม.ค.2567,07:53 น. อ่าน: 619 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และชื่นชม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 22 ม.ค.2567,16:06 น. อ่าน: 663 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567
[ โพสต์: 19 ม.ค.2567,07:15 น. อ่าน: 1013 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) พร้อมคณะ ในการเข้าพบปะ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
[ โพสต์: 19 ม.ค.2567,07:07 น. อ่าน: 958 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมือง
[ โพสต์: 18 ม.ค.2567,08:16 น. อ่าน: 856 ครั้ง ]

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
[ โพสต์: 18 ม.ค.2567,08:04 น. อ่าน: 1149 ครั้ง ]

เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดมุกดาหาร "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
[ โพสต์: 17 ม.ค.2567,08:01 น. อ่าน: 667 ครั้ง ]

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หมุนสลากกาชาด งานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567
[ โพสต์: 16 ม.ค.2567,07:31 น. อ่าน: 644 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ผ่านระบบ Conference มีจังหวัดที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 77 จังหวัด
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,19:32 น. อ่าน: 1433 ครั้ง ]

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 เข้ารับการสัมภาษณ์ การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านช่องทางออนไลน์ กับ บริษัท​ แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,19:22 น. อ่าน: 667 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมครูนิเทศก์นักศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน
[ โพสต์: 12 ม.ค.2567,09:54 น. อ่าน: 756 ครั้ง ]

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและจัดทำประกาศค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการในสถานศึกษา
[ โพสต์: 11 ม.ค.2567,14:34 น. อ่าน: 724 ครั้ง ]

โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชนSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
[ โพสต์: 11 ม.ค.2567,14:22 น. อ่าน: 611 ครั้ง ]

แนะนำคุณครูใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นางสาวจุติมา บางจักร เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:33 น. อ่าน: 1161 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ในโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประ
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:28 น. อ่าน: 583 ครั้ง ]

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 โดยเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. -18.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมันนพดุงพัฒนา (ปตท.ศูนย์ไหม)
[ โพสต์: 9 ม.ค.2567,11:21 น. อ่าน: 626 ครั้ง ]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 13 ธ.ค.2566,16:31 น. อ่าน: 730 ครั้ง ]

พิธีลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กับสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 13 ธ.ค.2566,16:11 น. อ่าน: 727 ครั้ง ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 9 ธ.ค.2566,18:05 น. อ่าน: 797 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช
[ โพสต์: 8 ธ.ค.2566,08:17 น. อ่าน: 5081 ครั้ง ]

นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 8 ธ.ค.2566,08:04 น. อ่าน: 658 ครั้ง ]

คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
[ โพสต์: 7 ธ.ค.2566,07:31 น. อ่าน: 1613 ครั้ง ]

ผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักบริการวิชาการ สร้างงานสร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 4 ธ.ค.2566,07:04 น. อ่าน: 1134 ครั้ง ]

งานแนะแนว และประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:19 น. อ่าน: 707 ครั้ง ]

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับอุดมศึกษา (ปวส.) ประจำปี 2567 จำนวน 2 ทุน
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:09 น. อ่าน: 748 ครั้ง ]

ประชุมหารือโครงการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
[ โพสต์: 30 พ.ย.2566,08:02 น. อ่าน: 735 ครั้ง ]

คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:33 น. อ่าน: 1906 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าถวายกระทงให้กับวัดนิรมิต (ชุมชนตาดแคน) ในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2566
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:20 น. อ่าน: 671 ครั้ง ]

สาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:15 น. อ่าน: 678 ครั้ง ]

นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:09 น. อ่าน: 606 ครั้ง ]

คณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมต้อนรับ นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมคณะ ในการประสานงานสถานประกอบการและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,05:05 น. อ่าน: 610 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วม พิธีลงนาม MOU ต่อยอด “สกลนครโมเดล” ยกระดับการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงมาตรฐานระดับโลก
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,04:59 น. อ่าน: 600 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 256
[ โพสต์: 27 พ.ย.2566,04:54 น. อ่าน: 602 ครั้ง ]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2566
[ โพสต์: 22 พ.ย.2566,11:58 น. อ่าน: 683 ครั้ง ]

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของนายนิธิศ ทิพนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
[ โพสต์: 22 พ.ย.2566,07:54 น. อ่าน: 1482 ครั้ง ]

นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนมุกดาลัย
[ โพสต์: 20 พ.ย.2566,14:18 น. อ่าน: 649 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าภายในโรงอาหาร
[ โพสต์: 20 พ.ย.2566,14:08 น. อ่าน: 726 ครั้ง ]

เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาไทย-ลาว ที่ผ่านมา และหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
[ โพสต์: 19 พ.ย.2566,07:00 น. อ่าน: 701 ครั้ง ]

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดมุกดาหาร 2566
[ โพสต์: 19 พ.ย.2566,06:42 น. อ่าน: 644 ครั้ง ]

กิจกรรม “นวมินทร์ MUK ปลูกการออม” (ภายใต้โครงการ Fin. ดี We Con Do!!!)
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,20:23 น. อ่าน: 794 ครั้ง ]

การคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2567
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,20:15 น. อ่าน: 656 ครั้ง ]

คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,04:43 น. อ่าน: 627 ครั้ง ]

ต้อนรับ นายครัชนน คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
[ โพสต์: 15 พ.ย.2566,04:31 น. อ่าน: 691 ครั้ง ]

รองฯ พูลศักดิ์ ศรีวะรมย์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยร่วมกับ บ.เด็นโช่ ประเทศไทย จำกัด บริจาคเก้าอี้และโต๊ะให้กับชุมชนคลองเตยและชุมชนริมคลองวัดสะพาน
[ โพสต์: 13 พ.ย.2566,15:45 น. อ่าน: 599 ครั้ง ]

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
[ โพสต์: 10 พ.ย.2566,16:42 น. อ่าน: 598 ครั้ง ]

เข้าร่วมถวายเงินทำบุญกฐินสามัคคี
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,15:18 น. อ่าน: 782 ครั้ง ]

เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,10:17 น. อ่าน: 628 ครั้ง ]

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
[ โพสต์: 9 พ.ย.2566,09:30 น. อ่าน: 607 ครั้ง ]

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:27 น. อ่าน: 599 ครั้ง ]

คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหาร- สะหวันนะเขตปีที่ 2
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:14 น. อ่าน: 588 ครั้ง ]

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,11:07 น. อ่าน: 593 ครั้ง ]

บริษัททีดับบลิวอี เทคนิคอล จำกัด เข้าแนะแนวการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
[ โพสต์: 8 พ.ย.2566,10:51 น. อ่าน: 691 ครั้ง ]