[ manmuk0908 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เรืองศักดา ปาสะบุตร
ชื่อเล่น : 
แมน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/10/2541
อายุ : 
19
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
manmuk0908@gmail.com  
ที่อยู่ : 
278/5 บ้านพังคอง ต.บ้านโคก
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 
49000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0918643798
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา