ลงชื่อเข้าใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน:  
   รหัสผ่าน:  

 
หนังสือ เอกสารในระบบ :

ลำดับ เลขที่หนังสือ หัวข้อ  เรื่อง ลงวันที่
1 1/2558 ทักษะ เกณฑ์การแข่งทักษะการออกแบบ web page ระดับ ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 พ.ย. 2558

หน้าแรก  หน้าก่อน (หน้า 1/1)  หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

หน้าจอ Screen resolution 1024 x 768 pixel พัฒนาโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
โทร.042-612965